Utskriftsvennlig
  Til innhold Tidsskriftet FoU i praksis Nordic Journal of Religion and Society Etikk i praksis

 

 

Tidsskriftet FoU i praksis

FOU i praksis - Copyright: TSB

Tidsskriftet FoU i praksis

Tidsskriftet FoU i praksis tar for seg FoU-arbeid i tilknytning til praksis på alle nivå og områder i utdanningssystemet som er av stor samfunnsmessig betydning. Tidsskriftet er en formidlingskanal for forskningsresultater med nytteverdi for pedagogisk praksis og videre forskning. Tidsskriftet er i stor grad profesjonsorientert, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Artiklene kan omhandle praksis på alle nivå og områder i utdannings¬systemet, fra barnehage til høyere utdanning. Tidsskriftet retter seg hovedsakelig mot empirisk forskning, men teoretiske og metodiske ¬artikler med relevans for praksisfeltet ønskes også velkommen. I tidsskriftet publiseres vitenskapelige artikler med fagfellevurdering (nivå 1). Tidsskriftet utgis to ganger årlig.

Mer informasjon om tidsskriftet finner du her

 
MOSES publiseringsl�sning 
  Nardoveien 12, NO-7005 Trondheim Telefon + 47 73 59 32 10 Telefaks + 47 73 59 32 04 E-post: forlag@akademika.no

Tast brukernavn og passord

Brukernavn
Passord
 
Glemt passord?